Rangifer tarandus platyrhynchus

- også kjent som svalbardrein - en stillfaren krabat man ofte møter på Svalbard!

På tur til UNIS en tidlig morgen. 

Reinsdyr har en sirkumpolar utbredelse med flere underarter i ulike områder. Underarten svalbardrein forekommer utelukkende på øygruppen Svalbard. Her finner man praktisk talt rein i alle områder som ikke er dekt av isbreer.

På grunn av de varierende klimabetingelsene og sterke sesongvariasjonene har svalbardreinene flere tilpasninger som bidrar til at de kan leve i dette området. Dyrene sparer mye energi ved sitt rolige levesett, og de har en velutviklet evne til å bruke kroppens egne energireserver når beitetilgangen er dårlig om vinteren. De har også en kraftig og lang pels. Den viktigste dødsårsaken er sult som følge av nedslitte tenner etter beiting på små forekomster av planter blant stein og grus.

- Så vet vi det!