Lost in translation

To my English speaking readers: I’m sorry to bring you this news. I’m currently working on translating this site back to my mother tongue; Norwegian. The majority of my readers come from the Nordic countries, and a decision to make this blog more accessible to this group was made. I’m sorry for this inconvenience.

Til alle dere som forstår norsk: Jeg har begynt prosessen med å oversette hjemmesiden. Gamle engelske poster på bloggen vil forbli engelske, men fra nå av vil jeg benytte norsk. 

Forhåpentligvis vil omleggingen gjøre det enklere å holde siden oppdatert.